Vid en ombyggnation i augusti 2017 upptäcktes fuktskador och mögel på Ramdalsskolan i Oxelösund. Sedan början av 2018 då sanering påbörjades har vissa lektioner på skolan hållits i paviljonger. Nu är de drabbade klassrummen för grundskolan sanerade och åter i bruk. 

– Allt skadat material är i sin helhet utbytt och arbetet har skett etappvis helt avstängt från verksamheten, som har huserat i tillfälliga lokaler under tiden renovering har skett, säger Sarah Heltborg Ronélius, fastighetsekonom vid Oxelösunds kommun. 

Klassrummen har bara ersatts med baracker när sanering har skett. I de delar där sanering ännu inte har skett har lektioner och annan verksamhet pågått som vanligt. 

– Bedömningen är som tidigare att verksamhet som bedrivs i delar som ännu inte sanerats kan fortsätta i lokalerna i väntan på sanering. Detta då luftmätningar visar normala värden av mögelsporer och bakterier i inomhusluften.

Nu när grundskolans lokaler är sanerade så står förskolan på tur. Deras lokaler beräknas vara klara till sommaren 2020.

– Förskolans verksamhet har flyttat ut i de tillfälliga lokalerna fram till att de ordinarie lokalerna är färdiga. Förutom sanering görs precis som i skolan en del förbättringar, säger Heltborg Ronélius och fortsätter: 

– När saneringen av förskolan är klar är det dags för kök, matsal och aula. Sanering i dessa delar sker i samband med den planerade ombyggnationen av storkök och matsal vid Ramdalsskolan. Ombyggnationen beräknas ta 10-12 månader.