Det blev det aldrig. Idag är fortet ett välbesökt museum, som under sommaren lockar dit ungefär 100 besökare varje dag.

– Det är jättekul att vi får dela med oss av Sveriges historia. Femörefortet är unikt eftersom det är så väl bevarat. Besökarna får en bra bild av hur det faktiskt var att leva här, säger guiden Eric Andersson.

Anledningen till att kustartillerianläggningen placerades här, var närheten till Norrköpings inlopp, till flygflottiljen i Nyköping och till hamnen och SSAB i Oxelösund.

Artikelbild

Kristoffer Sundström med dottern Sally. Logementet rymde som flest 70 militärer.

Kenth Knutsson och Ann-Britt Johansson från Finspång har hört och läst en del om fortet.

– Det är intressant med krigshistorien, det går mycket på tv om det. Samtidigt har man inte upplevt det, utan bara fått höra, säger Ann-Britt.

Femörefortet började användas 1966, lades ned 1998 och blev museum 2003. Det hölls hemligt fram till det att det lades ned. Spionen Stig Bergling har pekats ut som den som sålde hemligheterna om Femörefortet till Moskva.

– Vi är medvetna om att han var här och möjligtvis sålde hemligheterna men hur mycket vet vi inte, säger Eric Andersson.

Artikelbild

Periskop och radar.

Som SN tidigare skrivit om, har Försvarsmakten beskrivit Oxelösund och Bråviken som en nyckelplats för det svenska kustförsvaret i en militärhistorisk tv-serie. Bråviken var den plats längs Östersjön där Sverige kunde klyvas – något man till varje pris ville förhindra. Om det hade blivit storstrid i området, var Försvaret till och med beredda att spränga Sankt Botvids kyrka, om det kunde förvilla en anhängare.

En av höjdpunkterna inne i fortet är stridsledningscentralen, där eldgivningen styrdes ifrån. Här finns radarskärmar, kommunikationsutrustning och den så kallade plotterkartan som visar aktiviteter till havs runt fortet. Vid övningar eller skarpt läge släcks stridsbelysningen för att bättre kunna se plotterkartan, något även besökarna får vara med om.

Artikelbild

Kanonerna, som är tillverkade av Bofors, har en kapacitet på 25 skott per minut, kan bekämpa mål inom en radie av 13 kilometer och skulle kunna stå emot en bomb tre gånger så stor som Hiroshima.

– Skulle fortet kunna användas igen? undrar besökaren Ann-Britt Johansson.

Guiden svarar att det inte är särskilt troligt, med tanke på hur stridstekniken har avancerat idag. Dessutom är det inte längre hemligt.

Artikelbild

Tunnelgången som binder samman fortets olika delar är över 400 meter lång, skyddad av mellan tio och tjugo meter berg och betong.

– Möjligtvis skulle det kunna användas som skyddsrum, svarar Eric Andersson.