SN har tidigare skrivit om att Frösängs förskola ska växa. Den har i dag två avdelningar, men snart blir det fyra när kommunen bygger ut med två tillfälliga avdelningar. I vår kommer det, när modulerna är på plats, innebära att Frösängs förskola fördubblas. Då ska det finnas plats för 72 barn i stället för dagens 36 och rekryteringen av ny personal pågår.

– Utmaningen blir att klara det fram tills dess och att hålla oss inom en fyramånadersperiod. När vi tittar på våra listor nu så har vi 26 barn som ska placeras på förskoleavdelningarna och vi har inte plats för så många, säger Oxelösunds kommuns utbildningschef Peter Rasmussen.

Nu är det inte så att det är tvärstopp. Man räknar med att tolv av barnen ska få plats i de befintliga förskoleavdelningarna, även om det kan bli något större grupper än vanligt.

– Men sedan kommer det att saknas 14–15 platser och det måste vi hantera på något sätt. Vi tittar på vad det finns för alternativ vi kan använda, någon lokal som kommunen har som går att använda till dess, men det är ett jobb som pågår, fortsätter Rasmussen.

Kommunen har haft en platsannons ute där de sökt fyra förskollärare och två barnskötare ”som vill vara med och bygga upp vår nya förskoleverksamhet”.

– Förhoppningsvis kommer de att kunna börja den 1 februari så att de kan börja förbereda verksamheten, säger Rasmussen.

Vad kommer att hända om ni inte lyckas få fram förskoleplats till alla barn inom fyra månader?

– Det kan bli så att vi får säga till några att de får vänta, men än så länge säger vi inte det. Vi ska förstås hitta lösningar och vända på alla stenar. Det finns kommuner som inte klarat att uppfylla lagkravet att det ska beredas plats inom fyra månader, men det har aldrig hänt i Oxelösund.

På lite längre sikt pekar dock utbildningsförvaltningen på att det kommer behövas fler förskoleavdelningar. En avdelning år 2020 och ytterligare två avdelningar våren 2022.

– Prognosen är att det kommer att ha fötts 170 barn i Oxelösund under hela 2017. I jämförelse föddes det cirka 60 barn i kommunen 1998, säger Rasmussen.