67 placeringar bättre. Enligt en undersökning som SKR och MSB har gjort är Oxelösund den kommun i Sörmland som förbättrat sig mest mellan 2018 och 2019. Det betyder dock inte att kuststaden kan aspirera på att höra till de platser som upplevs som tryggast i Sverige. Enligt samma ranking finns nämligen 86 andra kommuner som har större anledning att kalla sig det.

– Det är glädjande att de invånare som tillfrågats i undersökningen upplever att det är tryggare i Oxelösund. Vi har fortfarande arbete att göra för att öka den upplevda tryggheten tillsammans med Polisen, Sörmlandskustens räddningstjänst, företag, föreningar och andra organisationer, men årets resultat är ett steg i rätt riktning, säger kommunchefen Johan Persson i ett uttalande på kommunens hemsida.

Resultatet i rapporten har bland annat tagits fram utifrån Brottsförebyggande rådets statistik och enkätundersökningar. Den visar hur vanligt det är med personskador, utvecklade bränder, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet bland invånarna.

Oxelösunds kommun ligger bäst till i Sörmland när det gäller antalet anmälda våldsbrott utomhus - vilket är 1,94 per 1 000 invånare jämfört med Nyköping som har 4,16. Bostadsinbrott är en kategori där Oxelösund ligger sämst till i Sörmland: 1,83 anmälda inbrott per 1 000 invånare jämfört med Nyköping som har 1,10. Här ligger även Trosa och Gnesta relativt lågt med 1,19 respektive 1,24 anmälda bostadsinbrott.