SN har tidigare skrivit om planerna för en utbyggnad av äldreboendet Björntorp i Oxelösund. I våras var tanken att inflyttning skulle ske under nästkommande år. Nu ser det ut att bli senare. Anledningen ska vara förberedelsearbetet inför utbyggnaden.

– Projekteringen har tagit något längre tid än vi beräknat från början, därför blir ny färdigställandetid år 2021, säger Sarah Heltborg, fastighetsförvaltare och fastighetsekonom vid Oxelösunds kommun.

Hur länge har projekteringen pågått?

– Projekteringen är i sin slutfas och har pågått i cirka sju månader, svarar Heltborg.

Någonting som också måste göras klart innan någon utbyggnad kan starta är att hitta en entreprenör för jobbet. Heltborg tror att upphandling för det ska bli klart i höst.

– Vi behöver göra en upphandling innan vi vet vem som kommer att bygga, upphandlingen beräknas annonseras första november.

Beslut om att starta en byggnation tas sedan av kommunstyrelsen. När godkännande finns från kommunstyrelsen, samt bygglov kan utbyggnaden starta.

Det är tänkt att bygget ska ske i två olika omgångar. Detta ska enligt Heltborg passa kommunens behov bättre än att göra en stor utbyggnad. Enligt en analys av vård- och omsorgsförvaltningen kommer behovet av platser för särskilt boende öka i framtiden.

– Planen att bygga ut med 22 platser på Björntorp täcker behovet fram till år 2021. Därutöver behövs 22 platser fram till 2026, säger Heltborg och fortsätter:

– Boendet utformas för att kunna fungera för personer med demenssjukdom eftersom det är en sjukdomstyp vi ser ökar. Om boendet är förberett för att fungera som boende för demenssjuka fungerar det även som vanligt äldreboende.

I våras räknade kommunen med att en utbyggnad för 22 nya platser skulle kosta cirka 42 miljoner kronor. Heltborg kan dock i dagsläget inte svara på hur dyrt detta projekt kan bli.

– Det finns givetvis en budget och det blir mer tydligt med kostnader längre fram när upphandlingen gjorts, säger hon.