”Behovet av fler lokaler är överhängande och befintliga lokalers skick är undermåliga”. Så står det i slutsatsen av den lokalförsörjningsutredning som utbildningsförvaltningen gjort. Dels handlar det om behovet på kort sikt: 2017–2020, samt på lång sikt: 2030.

I utredningen som blev klar tidigare under våren står det bland annat att Breviksskolan och Peterslundsskolan har störst behov av lokaler – samt anpassning av de befintliga. Bland annat har Breviksskolan 14 toaletter på 434 elever. Det bedöms att det skulle behövas 16 toaletter till. I dagsläget har Peterslundsskolan enligt utredningen för många i elever i fem av sina klasser och att skolan har behov av en musiksal. I nuläget fungerar ett fönsterlöst skyddsrum i källaren som musiksal.

Vem räknar med att behovet av nya förskoleplatser kommer att öka, mycket beroende på att det föddes 170 barn i Oxelösund 2017, betydligt fler än vanligt. Snart invigs två nya avdelningar på Frösängs förskola, men enligt utredningen kommer det att behövas ytterligare en avdelning innan 2018 är slut. Mellan 2020 och 2030 räknar man dock med något färre barn, en avdelning mindre.

Prognosen visar på att elevantalet i grundskolan kommer att öka med 70 elever 2020–2030. Omsatt i antal klassrum handlar det om ytterligare två under den perioden.

Biträdande utbildningschefen Christer Åhlfeldt, som gjort utredningen, föreslår att Peterslundsskolans och Breviksskolans framtid ska utredas vidare, både när det gäller ekonomin och pedagogiken.