Här förklarar vi hur det ligger till för de som inte vet någonting om voteringar, återremisser och tilläggsyrkanden – utan vill ha världen presenterad i fotbollstermer.