Det kan finnas flera anledningar till att människor behöver ett korttidsboende. Personer som drabbats av en stroke kan behöva anpassa sin lägenhet för rullstol eller rollator. Men det kan även handla om avlastning för anhöriga och för vård i livets slutskede.