Det tror Inger Jonasson Sjödin, distriktsordförande för Pensionärernas riksorganisation, PRO.

– Som pensionär har man nästan alltid en bekant eller vän som har kommit i kontakt med bekymret det innebär att så många människor kommer och går i hemtjänsten. För ett bekymmer är det, tycker hon.

Pensionärerna blir allt äldre och bor längre kvar hemma. Därmed ökar behovet av hemtjänst. För att personalomsättningen ska minska och mer tid kunna ges till personlig omvårdnad, behöver de anställdas yrkesstatus höjas, anser Inger Jonasson Sjödin.

– I det ingår förstås lönen. Det sätter den kommunala ekonomin hinder i vägen för, men jag tror att det är en viktig väg att gå. Mer pengar är ett kvitto på hur högt värderat yrket är.

Även den tekniska utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn kan bidra till att göra yrket mer attraktivt, tror hon.

– Det pratas nu allt mer om självspolande toaletter och robotar för matning. Sådant kan underlätta de svåra och tunga momenten och göra arbetet lättare för dem som söker sig till yrket.

pro