Slakterierna blir allt färre i Sverige och transporterna för djuren därmed längre. Sedan slakteriet i Linköping rationaliserade och slutade slakta gris för att fokusera på nöt måste grisarna i exempelvis Östergötland åka ända till Kristiansstad.