Rekal årets företag 2002

Nyheter
Rekal AB i Gnesta korades i går till årets företagare 2002 vid Solbacka konferensanläggning i Stjärnhov. Anders Brucefors tog emot utmärkelsen bland annat för sitt bidrag att sätta Gnesta på kartan.

Kommunstyrelsen i Gnesta och den lokala företagar-föreningen har utsett Anders Brucefors, VD och ägare
för Rekal AB, till årets företagare 2002. Rekal AB är
ett av Gnestas större företag och har även dotterbolag i Estland och Lettland. Företaget utvecklar, tillverkar och
marknadsför disk-, tvätt-, rengörings- och desinfektionssystem för storförbrukare och professionell använd-
ning.
Utmärkelsen motiveras med att verksamheten bedrivs med aktivt miljötänkande i stora delar av Europa. Anders Brucefors har under många år lett företagets fortsatta expansion och också bidragit till att utveckla näringslivet på orten och placerat Gnesta på kartan.
Jag är naturligtvis stolt och hedrad, säger Anders Brucefors och påpekar att framgången inte skulle vara möjlig utan ett stort antal målinriktade medarbetare.
Årets företagare har delats ut av Företagarnas riksorganisation sedan 1986 till företagare som äger och driver sitt företag.