Antalet disciplinärenden på Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås har de senaste åren varit i det närmaste oförändrat. Under 2017 ökade dock antalet ärenden kraftigt, från drygt 60 per år de senaste åren till hela 89 ärenden. Det är fler än något annat år i högskolans historia.

Totalt omfattade de 89 ärendena 120 studenter, varav 77 efter utredning kom att stängas av. Även det är betydligt fler än tidigare år. Den högsta noteringen före 2017 var 56 avstängningar (2011).

Att siffrorna skiljer sig så markant från tidigare tillskriver högskolejuristen Cristina Perez skolans satsning på att upptäcka fusk. Den inleddes i slutet av 2016.

– Vi har gjort en satsning och informerat mycket bland lärare och annan högskolepersonal, och även tentamensvakter. Så jag kan nog inte säga att det är studenterna som fuskar mer än tidigare, berättar hon.

Plagiat är den typ av fusk som oftast anmäls, enligt Cristina Perez. Alltså att en student helt eller delvis kopierar någonting som någon annan har skrivit, och lämnar in som sitt eget. Och i jakten på plagiat har skolan sedan en tid ett bra hjälpmedel i form av en mjukvara för textanalys.

– Den kan ge signaler om textlikhet, berättar hon.

Alla studenter som anmäls ges möjlighet att yttra sig. Därefter fattar högskolans disciplinnämnd beslut. I de fall fusk kan konstateras finns två möjligheter för nämnden. Antingen kan studenten tilldelas en varning, eller så stängs studenten av från undervisningen. I de flesta fallen väljer nämnden det senare. Antalet varningar landade förra året på fyra, medan 77 studenter alltså stängdes av.

– Det handlar normalt om fyra till sex veckors avstängning. Det kan i vissa fall vara tre veckor också, och i grövre fall upp till nio veckor, berättar Cristina Perez.

Om antalet ärenden kommer vara stort även 2018 återstår att se. Det beror på hur väl eleverna anpassar sig till skolans intensifierade arbete med att upptäcka fusket. Slutar de fuska blir förstås antalet ärenden lägre, men fortsätter de fuska kan det bli ännu ett år med många avstängningar.

– Vi försöker arbeta förebyggande, och vi vill såklart få ner antalet fuskärenden, säger Perez.

Hur reagerar en student som beslås med fusk?

– Det är väldigt olika. Men många är både ledsna och ångerfulla.