Många är vi som njutit av sommaren som kom så där plötsligt redan under första halvan av maj. Men när regnet lyst med sin frånvaro har torkan tagit ett stadigt grepp om skog och mark.

Maj månad var den torraste på 200 år. Åkrarna över stora delar av landet är torra och många grödor är hårt ansatta. Situationen är en mardröm för många av Sörmlands lantbrukare som får sina skördar förstörda.

– Värst är läget i östra Sörmland, runt Nyköping, säger Margareta Malmquist, ordförande för LRF Sörmland.

Artikelbild

Johan Lagerholm, vice ordförande LRF Sörmland

Även om situationen är som allra mest prekär i den östra delen av länet är torkan ett stort problem även på andra håll.

– Torkan börjar bli riktigt besvärlig på många håll. Framförallt vad gäller foder för kor, hästar och får. Beten börjar ta slut och det behöver komma regn för att gräs och örter ska kunna växa och ge nytt bete, säger Johan Lagerholm, vice ordförande för LRF Sörmland.

Förra årets torka lämnade många odlare med små foderlager för vintern. Efter en tidig första skörd växer det nu dåligt på vallarna. Bristen på foder innebär att bönderna inte kan fodra sina djur vilket i sin tur leder till köer på slakterierna.

– Vi är väldigt nära ett krisläge vad gäller vinterfodertillgång. Konsekvenserna blir att fodret inte räcker och då behöver det slaktas djur. Det stora problemet där är att slaktkön innebär att det är inne på 2019 för att få lämna iväg djur som inte är anmälda för slakt i dag.

Med långa köer och en tillgång som överstiger efterfrågan finns enligt Johan Lagerholm risk att situationen blir så allvarlig att gårdar tvingas nödslakta djur.

– Jag hoppas inte det, men risken är ganska stor. Begreppet nödslakt används på två sätt. Dels för ett djur som är sjukt. Här är det i stället frågan om att det inte finns någon som är intresserad av att köpa köttet och en bonde som inte har möjlighet att hålla djuret vid liv på grund av foderbrist.

Det är inte bara fodret som förstörs. Många andra grödor drabbas också hårt. Såväl spannmål som raps, ärter, bönor och sockerbetor är utsatta.

– Ska man ta ett typexempel så påverkas korn och havre mest av det torra vädret. Det kan innebära att maltkorn till öltillverkning eller grynhavre blir bristvaror. Det kan även bli brist på vete framåt vintern. Innan det skördats är det dock svårt att säga exakt hur mycket de påverkats.

Jordbruksverket beslutade i juni om ett undantag från reglerna om trädor som annars inte får skördas före 16 juli. Det är alltså fritt fram för lantbrukare att skörda trädorna och använda som foder. I Västerås har bönderna fått hjälp av staden som valt att upplåta grönytor som bönderna får klippa och använda.

"Vi fick en fråga från en invånare som undrade om vi kunde hjälpa till med att skänka foder till djur. Vi vill naturligtvis hjälpa till och erbjuder därför bönder att klippa en del av stadens grönytor och använda gräset som foder" står att läsa i ett inlägg på Västerås stads facebooksida.

Något liknande initiativ från någon sörmländsk kommun känner Johan Lagerholm inte till, men tillägger:

– Finns det någon kommun som har stora gräsytor till förfogande så finns det lantbrukare som är jätteintresserade av att ta hand om gräset.