Socialdemokraterna i landstinget Sörmland presenterade i går partiets regionalpolitiska handlingsprogram.

Trots larm om bland annat långa väntetider för vård och behandling och brist på sjukvårdande personal sammanfattades nuläget, och den gångna mandatperioden, i positiva ordalag.

– Vi har gjort ganska stor skillnad med flera reformer och stora beslut, bland annat kring byggnation och avgiftsfri primärvård. Men vi är inte nöjda och vi vill fortsätta, säger Monica Johansson, landstingsstyrelsens ordförande.

Enligt Monica Johansson är man också "på god väg att få ordning på problem som överbeläggningar".

Personallandstingsrådet Jacob Sandgren redovisade uppgifter om att antalet anställda undersköterskor, sjuksköterskor och läkare blivit fler under mandatperioden.

– Det känns jättepositivt att vi har vänt den här trenden som var nedåtgående tidigare.

Är personalförsörjningen inte längre ett problem?

– Jo, den är ett stort problem fortfarande, men det har stått i tidningar och i andra partiers valreklam att vi har färre sjuksköterskor. Det stämmer inte. Vi har problem med att rekrytera men det har vänt när det gäller allmänsjuksköterskor, säger Jacob Sandgren.

Enligt handlingsprogrammet har sörmlänningarna i dag ett starkare förtroende för hälso- och sjukvården "än efter förra mandatperiodens oordning".

Förklaringarna är, enligt Monica Johansson, den avgiftsfria primärvården, gratis TBE-vaccin för barn, satsningar mot psykisk ohälsa hos barn samt att "samarbetet mellan landstinget och länets kommuner aldrig varit bättre".

– Förtroendet stärks inom alla områden och det visar att vi är på rätt väg med de satsningar vi har gjort, säger Monica Johansson.

Den mer framåtsyftande delen av programmet sammanfattades i två punkter.

– Vi går till val på att Sörmland ska bli Sveriges friskaste län (år 2025) och på sättet vi bygger framtidens hälso- och sjukvård. Det gör vi bland annat genom en jämlik och jämställd hälsa. Det handlar också om hälsosam uppväxt, hälsosamt åldrande och att möta den ökande psykiska ohälsan med fokus på barn och äldre.

Sörmland ska också bli det första länet /regionen i landet att införa ett seniorvaccin för alla som fyllt 65 år.

– Det är egentligen tre vaccin, mot influensa, bältros och en viss sorts lunginflammation, säger Monica Johansson.

Hur mycket det avgiftsfria vaccinet till Sörmlands äldre befolkning, och personer i riskgrupper, kommer att kosta landstinget är inget man har räknat på.

– Vi har inte tittat på kostnaderna men det här är en prioriterad satsning säger Monica Johansson.