1/

Så hamnade nazi- generalen i Trosa

DOKUMENT

Han skickades till Sverige för att förhandla med de allierade om Tysklands kapitulation, de sista krigsdagarna 1945. I stället hamnade den tyska nazi-generalen Walter Schellenberg på ett litet pensionat i Trosa.

Där promenerade han och skrev sina memoarer - i väntan på att ställas inför krigsrätt för brott mot mänskligheten.

► Läs hela berättelsen i papperstidningen onsdag 29 december. Du kan också läsa tidningen på SN Plus - om du är prenumerant

► Extra webbmaterial

Läs hela dokumenten - klicka på länkarna (PDF)
1. Utdrag ur Säpos protokoll över skuggningen av misstänkte tyske spionen Finke, och hans möten med Schellenberg 1.11 1943

2. Sammanställning av Säpos information om Walter Schellenberg 3.1 1944

3. Landsfiskalen i Nacka skriver till Statens utlänningskommission att man inte vet vart Walter Schellenberg och hans stab tagit vägen 12.6 1945

4. Tillägg till huvudlistan över tyskar som ska skickas till förläggningar runt om i Sverige. Walter Schellenbergs namn finns på listan men är satt inom parentes och överkorsat. Där finns också uppgifter om personerna i hans stab som alla ska skickas till Trosa. 23.5 1945

5. Utrikesdepartementets brev till landsfogden i Södermanlands län med regler för hur tyskarna i Trosa ska övervakas 14.6 1945

6. Listan över personer som skickas till Trosa som bifogas UD:s brev (4), Schellenbergs namn saknas helt 14.6 1945


Se Walter Schellenberg vittna om omfattningen av den nazi-tyska polismakten vid krigsförbrytartribunalen i Nürnberg den 4 januari 1946: