Barnspsykiatrin i Sörmland hör till dem som träffar många hemmasittare och upplever att antalet ökar och ser att det är ett enormt samhällsproblem där eleven riskerar skolmisslyckande och framtida utanförskap.