Kvartetten Monica Johansson (S), Anna Wåhlström (MP), Mattias Claesson (C), Fredrik Lundgren (L), som styrt landstinget de senaste fyra åren:

"Koalitionens mål om att landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare har lett till ett antal reformer. Vi har genomfört strategiska personalsatsningar om 200 miljoner kronor. Medellönerna för våra sjuksköterskor har höjts kraftigt, det har införts möjligheter att utbilda sig med bibehållen lön och fler utbildningsplatser för läkare har kommit på plats. Nya smartare arbetssätt har införts. Vi hoppas och tror att de satsningar som vi har genomfört ska underlätta sommarsituationen".

Magnus Leivik (M):

"Vi ser allvarligt på situationen för vårdens medarbetare. Landstinget måste bli en väsentligt bättre arbetsgivare. Det handlar om ledarskap, arbetsbelastning och arbetsvillkor. Man behöver satsa på modernt ledarskap. Sjukvården behöver reformeras så att man tar hand om patienterna på ett bättre sätt. Multisjuka behöver mer kontinuitet och samarbetet med kommunerna behöver stärkas".

Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD):

"Större frihet att fatta beslut för de som arbetar närmast patienterna. Landstinget är alldeles för byråkratiskt för att klara av de krav som ett modernt ledarskap kräver. I väntan på ett förstatligande, där sjukvården ska styras mer professionellt av vården och inte av politiker, behöver våra sjukhus vara egna organisatoriska enheter. Akutmottagningarna behöver bemannas med seniora läkare och allmänspecialister. Ökade kvälls- och helgmottagningar i primärvården".

Jonas Lindeberg (Vård för pengarna):

"I första hand är det inte ett rekryteringsproblem. Faktum är att det snarare är en sjuksköterskeflykt från vårdavdelningarna då arbetsmiljön är för dålig och jobbet för tungt. Denna negativa spiral måste brytas. Fler kraftiga personalsatsningar för att förbättra arbetsmiljön, våga överrekrytera, tillåt flexiblare schemaläggning, öka kompensationen för obekväm arbetstid, utveckla karriärvägar".

Lotta Back (V):

"Det är oroande att människor inte vill utbilda sig och arbeta inom vården. Vi vill att fler utbildas till vårdyrken med studiepeng från landstinget, arbetstidsförkortning. Vi har till exempel föreslagit stanna kvar bonus och ett månadskort per år på kollektivtrafiken för personalen. Viktigast nu är att behålla och rekrytera personal. Vi tror på att göra det genom betald utbildning och bra löner. Vi ligger bra till i jämförelser med andra landsting och regioner när det gäller löneläget".

Anton Berglund (SD):

"För att få bukt på problemen måste vi börja visa att vi värdesätter personalen och ger dem förutsättningarna som de behöver för att göra ett så bra arbete som möjligt. Arbetsmiljö, lön och tydliga karriärvägar är några exempel på åtgärder som vi tror kommer få fler att både stanna kvar inom vården men också locka fler att utbilda sig".