En svensk-finsk forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell utveckling. Det är en av de två svenska gåvorna till Finland med anledning av att landet firar 100 år som självständig nation.

Satsningen kallas Tandem Forest Values och ska stärka och utveckla samverkan mellan aktörer i båda länderna, genom tolv tvååriga post doc-tjänster, där universitet eller forskningsinstitut i Finland och Sverige tillsammans formulerar forskningsansökningar.

Magnus Thor, forskningschef vid Skogforsk berättar att institutet är en av aktörerna som kommer att ansöka om några av post doc-tjänsterna, för att ytterligare förstärka ett redan befintligt samarbete med det finska naturresursinstitutet Luke.

Artikelbild

Magnus Thor, forskningschef, Skogforsk.

– Både Finland och Sverige har en stor och stark skogsnäring. I båda länderna har vi mer skog och färre människor per ytenhet än vad fallet är i många europeiska länder. Vi liknar varandra väldigt mycket i skogsbruket, när det handlar om odlingssystem och trädarter. Vi har liknande teknologi och det finns ju bolag som är verksamma i båda länderna, säger Magnus Thor.

Även på forskningssidan finns många paralleller och en lång tradition av samarbete, som kan utvecklas ytterligare, till exempel när det handlar om teknologi, skogsträdsförädling och skogsskötsel, fortsätter han.

– Satsningen är ett bra smörjmedel som kan ge bra effekter och någonting som konkret främjar varaktig samverkan, säger Magnus Thor.

Mats Wallenius är direktör vid Kulturfonden för Sverige och Finland. Fonden är initiativtagare till Tandem Forest Values och jobbar för ökad kännedom och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.

I förlängningen tror Mats Wallenius att satsningen kan stärka Finland och Sveriges position i Europa. Genom att samarbeta kan länderna hävda sig bättre i det kommande bioekonomiska samhället och skapa mer förståelse i resten av Europa för de förhållanden som befolkningen lever under i båda länderna.

Mats Wallenius tror också att länderna kan komma att ha mer utbyte av varandra inom andra områden.

– Längre fram tror jag det kan handla om att koordinera kostsamma höga utbildningar som man inte har råd att ha i båda länderna. Vi skulle också kunna ha större kunskapsutbyte kring det vardagliga, som skola, pensionsfrågor och välfärdsfrågor. Vi har också mycket att vinna på samarbete kring säkerhets- och försvarspolitik.

Trots många gemensamma nämnare tror Mats Wallenius att den generella kunskapen om Finland bland svenskarna kan sammanfattas som ganska ytlig och klichéartad. Något som Anders Eriksson, direktör på Finlandsinstitutet bekräftar.

– Vår verksamhet baserar sig på en opinionsmätning om bilden av Finland i Sverige, som gjordes förra vintern. Det vi fick fram var visserligen en positiv bild om naturen, stark offentlig struktur och ett fungerande samhälle. Men det var också en aningens gammalmodig bild, med markörer som bastun, kniven och ölen.

Institutets undersökning visade också att kunskapen om Finland var bristfällig, bara 12 procent av de svarande visste om att landet firar 100 år som självständig nation i år, berättar Anders Eriksson.

– Om man vänder på det finns det större kunskaper om Sverige i Finland, kanske eftersom så många finländare har släktingar i Sverige. Vi tyckte i alla fall att bilden av Finland behöver förnyas och moderniseras och jubileumsåret blev ett bra tillfälle att intensifiera relationerna.

Institutets största projekt under året har varit att upplysa om någonting som för många kan vara okänt, att Finland är ett av Europas ledande länder när det gäller nycircus.

– Vi har också satsat på finsk formgivning och uppmärksammat Finlands historia, bland annat genom finskt tema på Bokmässan, säger Anders Eriksson.

Han hyser gott hopp om att nästa opinionsmätning av svenskarnas kännedom om Finland kommer ge ett annorlunda resultat.

– Jag tycker att Finland är ett intressant och spännande grannland som står Sverige nära i många frågor. Framförallt tycker jag att det är ett grannland som förtjänar att uppmärksammas. Det är tillräckligt nära för att vara relevant och tillräckligt fjärran för att vara intressant.