Fem regioner står bakom samarbetet som går under namnet #jagmed. Regionförbundet Sörmland har genom samarbetet verkat för att fånga upp ungdomar som riskerar att hoppa av gymnasiet eller redan hamnat utanför arbetsmarknad och utbildning.

Juryn motiverade sitt val med att projektet är ett enträget arbete över kommun- och länsgränser. Något som inspirerar till en storregional samverkan. Utöver menade juryn att projektet bidrar till Stockholm-Mälarregionens framtida kompetensförsörjning genom sin insats mot gymnasieavhoppen.

– #jagmed är ett inspirerande projekt som dessutom ligger rätt i tiden med tanke på rapporter om såväl avhopp som svårigheter att rekrytera rätt utbildad kompetens, och de två sakerna hänger såklart ihop, säger Ann Cederberg, förvaltningschef på Mälardalens högskola och jurymedlem i Årets Mälardarling 2018.