För att peka ut riktningen mot framtiden måste man veta sin historia, finns det en del som anser. De senaste fyra åren har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, och med starkt stöd av Vänsterpartiet, styrt landstinget.

Den styrande koalitionen är nöjd med vad de uträttat: sjuksköterskor som är löneledande i landet, ekonomin har alla år visat positivt resultat, infört avgiftsfria (gratis) besök på vårdcentraler (primärvården), påbörjat stora renoveringar och ombyggnationer av sjukhusen, utökat antalet mobila team, antalet läkare har ökat, ett nytt toppmodernt länsmuseum står redo, infört ett nytt biljettsystem (Movingo) för att underlätta pendlingen, digitala satsningar som att patienter kan ta del av sina journaler på nätet.

Men samtidigt har koalitionen röstat nej till merparten av oppositionens förslag: rätt vårdplats för varje patient, mobilladdare på sjukhusen, mer pengar till hälso- och sjukvården, att starta ett hospice (en enhet för vård i livets slutskede), psykiatrisk akutbil.

Av de närmare 33 omröstningar och 125 motioner som handlagts av landstingsfullmäktige följer här ett urval av vilka frågor som respektive parti drivit:

Politik/administration

Vård för pengarna har drivit frågan om att minska kostnaderna för politiska sekreterare, minskat partistöd, minska politikers omställningsbidrag (saker som varje år räknas upp), avskaffa politikernas fallskärmar och anställningsstopp inom administrationen. Vid varje omröstning har partiets åtta ledamöter stått ensamma. Övriga har röstat nej till förslagen. SD som öppet deklarerat att de vill skära i alla delar, och inte minst i politiken, utom vården – sa alltså nej. Men SD lade en motion om att minska kostnaden för politiken med sex miljoner kronor, som Vård för pengarna stöttade.

Ekonomi

Moderaterna har envist drivit frågan om att skjuta till mer pengar till hälso- och sjukvårdens budget, som de senaste åren alltid gått med underskott. Vid varje omröstning har Moderaterna fått stöd av Vård för pengarna. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har i bland stöttat, men långt ifrån alla gånger.

Barnsjukvård

Trygg och säker barnsjukvård i östra Sörmland var en fråga som engagerade, som Kristdemokraterna fokuserat på. Öppna fler platser för barn för en patientsäker vård, förklarade partiet. Moderaterna, Vård för pengarna och Sverigedemokraterna stödde förslaget, men det räckte inte. 36-33 slutade omröstningen, men tidigare i år meddelade koalitionen att en till vårdplats ska öppnas på Nyköpings lasarett.

Sjukvård

Vård för pengarna föreslog att landstinget ska starta ett hospice, en enhet för vård i livets slutskede, i länet. Det vann gehör hos Moderaterna och Kristdemokraterna. Övriga sa nej. Nyligen öppnades – efter drygt två års stängning – en avdelning för vård i livets slutskede på Nyköpings lasarett.

Rätt vårdplats för varje patient och rätt vårdpersonal på rätt plats var två frågor som Moderaterna, Vård för pengarna och Kristdemokraterna ville få igenom. Övriga sa nej.

Kultur och skolor

Sverigedemokraterna har bland annat haft invändningar mot landstingets kulturplan, att asylsökande inte ska ha rätt till glasögonbidrag, att minska pengarna till folkhögskolorna. Partiet har i bland vid omröstningar valt att rösta med den styrande koalitionen, i bland med oppositionen. En viktig fråga för SD var att säga nej till ansvarsfrihet för styrelserna i landstingsbolagen Vita huset och landstingets servicebolag, LSAB.