18 personer med konstaterad covid-19 vårdas just nu på ett sörmländskt sjukhus, kan man läsa på Region Sörmlands hemsida. Av dessa är det sju av patienterna som just nu vårdas på intensivvårdsavdelningar.

Det är mer än dubbelt så många konstaterade fall och nästan dubbelt så många som vårdas på intensiven i jämförelse med lördagsdygnet.

Dessutom har man från sörmländskt håll vänt sig till region Östergötland och bett om hjälp med en av sina intensivvårdspatienter, som fått klartecken att transporteras till Universitetssjukhuset i Linköping.

– Just nu har vi kapacitet inom Region Östergötlands intensivvård att ta emot patienten, säger Rolf Östlund, sjukvårdsledare i särskild sjukvårdsledning på regional nivå.

– I Sörmland pågår under tiden arbetet för att så snart som möjligt stärka upp vården i länet, säger kommunikationsdirektrören Maria Karlsson på Region Sörmland.

– Vi har annonserat både på Facebook och på Linkedin efter personal som kanske tidigare har jobbat inom vården och vi har redan fått in 111 svar.

Frågor om vi har fall av sjuka som tillfrisknat i Sörmland finns det inget svar på just i dag.

– Vi kan egentligen bara ge en ögonblicksbild av situationen i Sörmland just nu.

Frågor som utgår från att någon grupp av människor skulle vara "överrepresenterad" bland dödsoffren möts av en kort tystnad:

– Här måste vi hänvisa till patientsekretessen, vi svarar inte på frågor som kan röja identiteten på några av våra patienter, lyder Maria Karlssons svar