– Rutinerna har stärkts för att förhindra fler missar. Sedan är det som så att ambulanserna går många mil och de är alltid servade. Det har därför aldrig varit någon fara för vare sig förare eller patienter. Men självklart ska vi följa alla lagar, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande. 

Vid flera tillfällen under de senaste åren har ambulanser i länet inte besiktats i tid och därmed belagts med körförbud. Trots det har de fortsatt att rulla i trafiken. Senast i januari skrev tidningen om en ambulans i Nyköping som fick körförbud. Verksamhetsansvariga har lovat bättring flera gånger, men problemet har återkommit. Anledningen uppges ha varit den mänskliga faktorn. 

Efter medias rapportering om fenomenet har frågan lyfts till politisk nivå. I en interpellation ställd till Monica Johansson har SD:s Björn Karlsson frågat sig om samtliga ambulanser är besiktigade och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att problem uppstår på nytt. 

I sitt svar skriver Monica Johansson att alla ambulanser är besiktigade och att en riskanalys är genomförd. Det framkommer också att påminnelser om besiktning lagts in i kalendrar till enhetschef och fordonsansvariga. Dessutom har en kontrollant utsetts för att en gång i månaden se till att det fungerar. 

Utöver det ser ambulanssjukvården över möjligheten att använda ett system för påminnelser som i dag används inom kollektivtrafiken.