Det är Dagens Nyheter som publicerat uppgiften att en gravid kvinna vårdas på en intensivvårdsavdelning i Sörmland. Det är det första fallet i Sverige där en gravid har lagts in för intensivvård för covid-19. 

DN:s genomgång visar att många, av de över 100 svenskar som vårdats på intensiven efter att ha smittats med coronaviruset, är unga.

I fallet med den gravida 31-åriga kvinnan ges ingen ytterligare information om evenetuella underliggande sjukdomar. Region Sörmland hänvisar till patientsekretess.

För närvarande finns det endast begränsad information om kopplingen mellan covid-19 och graviditet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att den som är gravid vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla andra smittsamma sjukdomar. I samband med svininfluensan för tio år sedan var gravida en av de medicinska riskgrupper som Socialstyrelsen rekommenderade skulle vaccinera sig allra först.