Ungefär sju miljoner kubikmeter skog värd flera miljarder kronor har drabbats av granbarkborrens angrepp. Utbredningen av insekten har främst skett i de södra och mellersta delarna av Sverige. 

– För att komma tillrätta med problemen, och rädda så mycket virkesvärde som möjligt, är det viktigt att nya angrepp hittas och bekämpas i tid, säger Kristoffer Almqvist, ställföreträdande skadesamordnare vid Skogsstyrelsen. 

De hårdast drabbade områdena finns i Jönköping, Blekinge samt Västmanland och därefter Södermanland. 

Artikelbild

| Granbarksborren trivs bäst vid varmt och torrt väder och angriper gärna stressade granar.

Enligt kartläggningen finns det tre större kluster i Sörmland som löper hög risk att utsättas för angrepp av granbarkborren, dessa områden finns vid Malmköping, Katrineholm och Nynäs i Nyköpings kommun. 

– Kartläggningen gör att vi som myndighet vet i vilka områden som vi ska lägga våra resurser och kan ge mer information till markägare och skogsbolag, samtidigt som kartläggningen underlättar planeringen för avverkning av angripen skog, säger Kristoffer Almqvist. 

Granbarkborren trivs bäst i granskog. Men även markens förutsättningar till exempel fuktigheten i marken påverka förutsättningarna att träd ska kunna bli angripna. Granbarkborren trivs därför bäst i torrt och varmt väder. Varmt väder gör att borren har möjlighet att svärma vid mer än ett tillfälle under en säsong och svärmarna försätter fler borrar i naturen. 

– Bortsett från att hoppas på regn är det enda sättet att minska utbredningen att hugga ned angripna träd, säger Kristoffer Almqvist.