Ett erbjudande om cellprovskontroll skickas ut till alla kvinnor mellan 23 och 60 år i Sörmland. Kvinnor som är mellan 23 och 50 år kallas vart tredje år och de som är mellan 51 och 60 år får en kallelse vart femte år. Har man tidigare behandlats för cellförändringar får man även efter 60 års ålder en kallelse, då vart tredje år. 

Nu visar det sig ha varit problem med utskicken av dessa kallelser den senaste tiden. Erbjudanden om cellprovskontroller som skulle ha skickats ut under vecka 51 och vecka 1 skickades inte ut förrän i vecka 3. Enligt företaget som sköter utskicken och laboratorieverksamheten i Sörmland, Unilabs, ska det hela ha berott på ett tekniskt fel. 

Det har ställt till bekymmer för flera patienter runt om i länet. Med tanke på förseningen har flera kallelser kommit fram först efter att de bokade tiderna ägt rum. 

– Olyckligtvis är det så att flera kvinnor har fått sina kallelser när den utsatta tiden redan har passerat. Vi beklagar verkligen detta och den irritation och extra arbete det för med sig för att boka en ny tid, säger Cecilia Winblad, kundtjänstchef på Unilabs laboratoriemedicin, enligt ett pressmeddelande på Region Sörmlands hemsida.

Även om patienter uteblivit från kontrollen tas ingen kostnad ut. För de som vill boka om sin tid kan det bland annat göras enligt instruktioner på kallelsen.

Tidningen har sökt Cecilia Winblad för en kommentar, men utan framgång.