Klicka här för att gå in på sajten #kandulova

Klicka på "Skicka fråga" och skriv in din fråga som ska börja på "Kan du lova att" och får vara 140 tecken lång.

Du behöver uppge ditt namn och kontaktuppgifter men behöver inte skriva under med ditt namn, du kan använda signatur.

Frågan ska gälla något som politiker i kommun eller landsting styr över, exempelvis vård, skola eller kommunikationer.

Frågorna publiceras efterhand. Sedan är det upp till politikerna att leverera svaren, som du också kan ta del av.