Det visar siffror från kommunerna som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt. Statistiken avser hemtjänstbesök hos pensionärer som behöver hjälp minst två gånger om dagen. Besök på grund av trygghetslarm, vid matleveranser eller för hemsjukvård är inte medräknade.

Genomsnittet i Sörmland ligger på samma nivå som rikets.

‒Ett snitt på 15 olika personer på två veckor är väldigt högt och gör att många med hemtjänst inte känner sig trygga. Har du inte förmågan att förklara vad du behöver hjälp med så blir det ett jätteproblem. Och kan du förklara så är det väldigt tröttsamt att behöva göra det gång på gång, kommenterar Marta Szebehely, professor i socialt arbete, till nyhetsbyrån.

Några av länets kommuner ligger över rikssnittet. Det högsta antalet olika hemtjänstanställda som knackar på hos länets brukare finns i Strängnäs: i snitt 19 under en tvåveckorsperiod.

Det är betydligt färre än i småländska Habo kommun, där snittet 26 personer är det högsta i landet. Men Strängnäs kommun har haft ett högt medeltal i flera år.

Enligt Catarina Asplund, verksamhetschef ordinärt boende, beror den höga siffran 2016 framför allt på en hög sjukfrånvaro i personalstyrkan.

‒Det är ett för högt snitt som vi arbetar för att få ner. I år har vi som mål att komma ner till 14 personal i snitt. Vi arbetar med detta genom att omvårdnadspersonalen delats in i arbetslag inom ett geografiskt område. Vi arbetar också med att stärka kontaktmannaskapet och införa IBIC, individens behov i centrum, inom våra verksamheter.

Den kommun i Sörmland som på kort tid upplevt den största ökningen är Vingåker. Från 2015 till 2016 steg genomsnittet med fem personer per 14-dagarsperiod till 18. "Inte bra", medger socialchefen Dag Wallströmer som önskar att antalet var färre.

‒Det finns brukare som tycker att detta är jobbigt, särskilt de som behöver mycket hjälp med den personliga omvårdnaden. Sedan ska man komma ihåg att kontinuitet även är ett mått för hur hemtjänsten utförs. Det kan vara nog så viktigt att den utförs på samma sätt från dag till dag, oavsett vem som utför den.

Den strida strömmen av nya ansikten är ett problem för många äldre. Det menar också Inger Jonasson Sjödin, ordförande i PRO Södermanland.

‒Det går kanske bra att få besök av sex olika personer under ett dygn – förutsatt att det är samma sex. I stället är det ett ständigt flöde i ens hem av människor som man aldrig får en relation till. Detta riskerar att bli ett ännu större problem i framtiden.

Det finns flera orsaker till att personalkontinuiteten minskar. Många kommuner har dragit ner på antalet äldreboendeplatser, vilket leder till att fler personer med stort hjälpbehov blir kvar hemma. Omsorgsbehovet är ibland så omfattande eller komplext att det kräver många olika kompetenser hos hemtjänstpersonalen. Luckor vid sjuk- och semesterfrånvaro täcks ofta av tillfälliga resurser. Schemaplanering och effektivisering av resor mellan brukarna påverkar också kontinuiteten.

‒Det finns mycket som kommunerna kan göra för att förbättra kontinuiteten. Det viktigaste är att de identifierar det som ett problem och sedan aktivt jobbar tillsammans med personalen för att organisera scheman och områden på bästa sätt, tycker Marta Szebehely.

Hemtjänstansvariga som tidningen pratat med i länets kommuner menar att en riktigt låg personalomsättning hos brukarna är i princip omöjlig att uppnå. Men det finns exempel på kommuner i landet där snittet ligger på sju–åtta olika anställda under tvåveckorsperioden.

De lägsta siffrorna i Sörmland uppvisar Katrineholms och Oxelösunds kommuner: 13.

‒Vi arbetar kontinuerligt för att uppnå ökad trygghet och kontinuitet för brukarna. Det innebär bland annat att schemat planeras utifrån att medarbetarna i första hand besöker de män och kvinnor som de är kontaktperson för, och att hemtjänsten arbetar med små grupper hos varje brukare, säger Katrineholms vård- och omsorgschef Päivi Kabran.