För två år sedan fick konstnärsparet, som även driver Art Lab Gnesta, en förfrågan från Eskilstuna kommun kring att skapa ett offentligt konstverk i den lilla orten Kjula.

‒Jag och Erik blev väldigt peppade, vi tycker landsbygden är en spännande plats att jobba på med konst. I uppdraget ingick att även jobba med deltagande och eftersom Kjula är en ort som på dagtid är mest befolkad av skolelever kände vi att det var barnen vi ville involvera i konstprojektet, berättar Signe Johannessen.

Sagt och gjort. Eleverna på Kjulaskolan tog tillsammans med Gnestakonstnärerna fram flera olika skissförslag och genomförde en rad workshops för att gå till botten med Kjulas historia och även den framtida.

‒Här låg fokus på vad som var viktigt och typiskt för Kjula som ort. Barnen kom med många intressanta förslag och ett av de vanligaste var det om bältdjuret. Först trodde vi det var som en sagofigur men snart förstod vi att det ju faktiskt existerade ett riktigt bältdjur i Kjula, säger Signe entusiastiskt.

Alldeles i utkanten av samhället fanns nämligen en gammal rivningshotad flyghangar- med formen av ett bältdjur.

‒Flyghangaren visade sig även heta Bältdjuret! Barnen har sedan varit med och tagit fram färgsättningen vilken verkligen kommer att sätta orten på kartan. Processen med Bältdjuret i Kjula involverar även en dokumentärfilm och under arbetet med den framkom en historia som jag tror får de flesta att tappa hakan, säger Signe Johannessen som hoppas på stor uppslutning när konstverket invigs om en dryg vecka.

Elevernas skisser kommer även de att sätta avtryck i historieskrivningen. De över 800 skisserna kommer nämligen att arkiveras i Svenskt barnbildsarkiv.

"Bältdjuret i Kjula" invigs med pompa och ståt den 6 oktober.