"Undvik att elda och grilla utomhus. Gammalt fjolårsgräs antänds lätt och brinner häftigt med risk för snabb spridning till byggnader"

Den informationen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gått ut med när det gäller Södermanlands län.

Även SMHI meddelar att det är stor risk för gräsbrand i hela länet.

"Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. Den utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning."

Prognosen för brandrisken håller i sig de närmaste dagarna.