• Golv, väggar och tak har byggts om i verkstaden i Abeces gamla lokaler i Enstaberga. Den stora hallen fylls nu av 20 runda bassänger. Där ska stör, regnbåge och karp odlas och Elena Gazeeva och Sergey Gazeev räknar med att producera 40 ton fisk per år. Några anställningar är att vänta eftersom personal behövs bland annat för att bereda fisk. Foto:
  • Tre arter ska odlas utöver stör (bland annat rysk som på bilden) ska även regnbågslax och karp odlas.
  • Elena Gazeeva är vd för Norrstyle och när hon köpte fabrikslokalerna tillsammans med maken Sergey hade de ännu inte bestämt sig för att det skulle vara just fiskodling i lokalerna. Foto:
  • Utfodringen sker automatiskt, liksom regleringen av PH, syrehalt i vattnet och temperatur. Däremot behövs personal för att bereda fisk och sköta anläggningen samt exempelvis att sortera ut hanfiskarna från honorna som ska simma i separata bassänger. Foto:
  • I långa rör leds vattnet ut från fiskbassängerna till ett angränsande rum där olika reningsstationer finns. När vattnet är rent leds det tillbaka till bassängerna. Foto:
  • När allt vatten är renat syresätts det i särskilda maskiner. Syresättningen är viktig för att fiskarna ska trivas och växa fort. Elena Gazeeva och Sergey Gazev har planerat för fiskfabriken i flera år. Foto:
  • Det smutsiga vattnet från bassängerna med stör och regnbåge leds vidare från bassängerna till bassäng med karp som hjälper till att rena vattnet från stören och regnbågen. Därefter leds vattnet vidare till anläggningar där vattnet renas ytterligare i flera steg med filter, ozon och bakterier. Slammet som samlas upp i reningsprocessen används som gödning till växtodlingar. Foto:
  • Det finns stora utrymmen i den gamla fabriken i Enstaberga. Norrstyle ska inreda delar för fiskberedning och har planer på fler bassänger för mer odling. Dessutom ska de ha ett kläckeri där fiskyngel kan kläckas på plats. Honorna kan tömmas på rom två gånger och sedan släppas tillbaka i bassängen. Tredje gången slaktas de efter att romen har tagits. Foto:
1/

Storskalig fiskodling inomhus kan rädda krisande lantbruk

ENSTABERGA

Inget är sig likt i Abeces gamla fabrik i Enstaberga. Snart ska här växa 40 ton fisk per år, rysk kaviar produceras och ingefära odlas. Allt i den första fiskfabriken i sitt slag i Sverige.

Till våren ska de 20 runda bassängerna i den stora hallen där det tidigare byggdes maskiner för att tillverka takpannor fyllas med stör, regnbåge och karp. Det blir den första stora fiskfabriken med helt slutet system, så kallad RAS (recycling aqua system), där nästan allt vatten återanvänds, i Sverige. Konceptet är stort i länder som Kina, Australien och Tyskland, och grundarna tror att det finns en ljus framtid för branschen i Sverige och kanske särskilt för det krisande lantbruket i Sörmland.

– Det finns så många tomma lokaler runt om och för bönder som har hård konkurrens kanske det här kan vara något, säger Elena Gazeeva, vd för bolaget Norrstyle som hon driver tillsammans med maken Sergey Gazeev.

– Det vore jättebra om vårt län blir det första i Sverige där det här blir stort. Om fler är intresserade kan vi hjälpa till med råd och erfarenhet.

Nästan allt vatten återanvänds. Det renas dels med hjälp av karpen, som renar de andra fiskarnas vatten, dels med filter, ozon och bakterier. Därefter syresätts det och pumpas tillbaka till bassängerna, allt på en timmes tid. Slammet och näringen från vattnet leds undan i ett särskilt rör och används som gödning för planteringar som ska finnas längs med väggarna i bassänghallen. Helst skulle Elena Gazeeva odla ingefära.

Systemet att återanvända vattnet för att odla grönsaker kallas aquaponi och finns i mindre skala på olika håll, bland annat utanför Eskilstuna. Men det finns utrymme för mer. Det har både EU och FN:s jordbruksorgan FAO slagit fast.

– Här växer fisken fortare och större mängder fisk kan växa i mindre mängder vatten, säger Elena Gazeeva.

Hemligheten är bra foder och syrerikt vatten som gör att en stör kan bli mogen att lägga rom på fyra år i stället för mellan sju och tio år som i det vilda. Flera olika störarter ska odlas i Enstaberga, bland annat den ryska stören. När de är ungefär ett år gamla sorteras hanarna ut. De kan säljas som matfisk redan när de väger något kilo. Honorna placeras i en särskild bassäng där de får växa vidare för att ge rom som säljs som kaviar.

Karp och regnbåge köps in i Sverige, men stören hämtas i Polen. Senare ska ny fisk tas fram i fabriken med en äggkläckningsmaskin.

– Det här är populärt på flera håll i världen nu. Det är landbaserat och du är inte beroende av något vattendrag eller sjö. Och genom att reglera temperatur, PH, syre och foder kan du odla vilken fisk som helst.

Fisken som odlas

Stör: Sägs vara en uråldrig art. Den har varken tänder eller fjäll och kroppen täcks i stället av benplåtar. Flera sorter, bland annat den ryska stören är kraftigt utrotningshotad. Honorna förökar sig bara vart femte till sjätte år vilket gör arten känslig för överfiske. Romen från den ryska stören säljs dyrt.

Regnbågslax: De vilda som finns i svenska vatten är ofta en följd av rymningar från odlingar eller utsättningar. Kommer ursprungligen från Nordamerika och har svårt att föröka sig i Sverige. De trivs bäst i syrerikt, rent sötvatten.

Karp: Kommer från områden kring Kaspiska havet, men har planterats ut på många håll i världen och finns vilt sporadiskt i svenska sjöar och i Östersjön. De lever nära botten och äter maskar, snäckor, växter och frön i det vilda. De trivs i övergödda vatten och kan bli upp till 50 år gamla och väga 19 kilo.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten