Enligt en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Jusek, där 150 000 utrikesfödda akademiker ingår, är det största hindret för att få ett jobb som stämmer med utbildningen en brist på kontakter.

Totalt upplever 45 procent av de tillfrågade som sökt jobb att kontakter är en tröskel. De som kommit till Sverige för att studera upplever i lika stor utsträckning som asylinvandrare att brist på kontakter är ett problem. Endast tre av tio upplever språkkunskaper som ett hinder när de söker jobb.

Jusek lyfter också att tidigare forskning visat att informella nätverk och kontakter tillhör den vanligaste rekryteringsformen för svenska företag.

"Det finns ett stort behov av att bredda invandrade akademikers professionella nätverk för att fler ska få jobb som motsvarar utbildningen. Rekryteringar på svensk arbetsmarknad sker via kontakter. Därför är det avgörande att regeringen går vidare med planerna på yrkesrelaterat mentorskap som finns i januariavtalet", skriver Sofia Larsen, ordförande för Jusek i ett pressmeddelande.