Väder Sverige har nu klarat av första halvlek av den kalendariska vintern, som sträcker sig från december till februari, och enligt SMHI har den varit blåsig, mild och snöfattig i hela landet.

I södra Sverige har det varit 4-6 grader varmare än normalt och i Norrland hela 5-8 grader varmare. Mildvädret har också gjort att havsisen lagt sig endast i den nordligaste delen av Bottenviken.

Den meteorologiska vintern, då dygnets medeltemperatur fem dygn i följd är noll grader eller lägre, har ännu inte nått hela landet. I stora delar av Götaland och även längs kustbandet i Svealand är det fortfarande höst – och kanske hinner det inte bli någon vinter där alls.

"Det återstår att se ifall vintern hinner etablera sig innan mitten av februari då den meteorologiska våren kan anlända utifrån SMHI:s definition", skriver meteorologerna på SMHI:s hemsida.