Med andra ord en nästintill omöjlig uppgift. Katter springer dit de vill, så är även fallet med "Mensaner".

De flesta är vana vid att ha rätt och att gå sin egen väg, säger Björn Liljeqvist till TT.

Han kommer från Stockholm och gick med i Mensa Sverige vid 15 års ålder, och var med och bildade föreningens ungdomsavdelning.

Sedan dess har han haft flera olika roller på lokal och nationell nivå, däribland testansvarig och svensk ordförande 2007–2011.

Större än USA

I dag kan han säga att han är en av de personer som sett till att Mensa i Sverige har vuxit till den stora förening den är i dag.

Vi har tre gånger fler medlemmar per capita än vad de har i USA. Det är inte bara för att folk är intresserade, det krävs nästan lite tråkig svensk föreningstradition för att få det hela att fungera.

Det är bland annat den traditionen som han hoppas kunna bidra med i sin nya roll i den internationella organisationen med över hundra medlemsländer världen över.

Att vara ordförande i världens smartaste förening – betyder det att man är smartast i världen? Frågan gör Björn Liljeqvist lite smått generad.

Nej, jag ser inte mig själv som det. Vi brukar skoja om att det är de mest korkade medlemmarna som tar på sig förtroendeuppdrag, det hade kanske varit smartare att ta det lugnt och låta någon annan göra jobbet.

Tuff uppgift

Björn Liljeqvist efterträder organisationens tidigare ordförande Bibiána Balanyi från Ungern, och tillträder den 1 juli.

Den främsta – och svåraste – uppgiften är enligt honom själv att skapa rätt förutsättningar för att få en samling individer av högintelligenta människor till att bli en intelligent organisation som kan leva upp till sitt syfte:

Att identifiera och främja intelligens i samhället, och se till att den inte slösas bort eller underskattas.