Utbildning Ägaren till den fristående grundskolan Elma school i södra Stockholm har överklagat domstolsbeslutet att den måste lägga ner verksamheten. Men skolan får inte fortsätta drivas i väntan på slutligt avgörande.

Skolinspektionen beslutade i somras att dra in skolans tillstånd, med motivering att verksamheten länge haft allvarliga brister och att ekonomin misskötts. Ägaren English School Scandinavia AB överklagade till förvaltningsrätten och fick av den rätt att fortsätta driva skolan tills domstolen tagit sitt beslut.

Förvaltningsrättens dom kom förra veckan, och gjorde klart att rätten gick på Skolinspektionens linje. Därmed drogs också tillståndet in med omedelbar verkan.

Ägaren överklagade genast till kammarrätten som inte beviljar inhibition. Det innebär att skolan hålls fortsatt stängd och att Stockholms stad och grannkommunen Huddinge fortsätter sitt arbete med att ge plats till de cirka 200 berörda eleverna på kommunala skolor.