Utredaren Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, ska också utreda reglerna för aktivitetsersättning. Det är en ersättning till personer under 30 år med tillfälligt nedsatt arbetsförmåga.

Det största problemet i dag är att det inte finns någon ventil för äldre som slitit ut kroppen och som inte ens nått pensionsåldern. Det måste finnas en ventil, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till TT.

Danmark och Finland

Utredaren ska bland annat söka inspiration i Danmark och Finland, som har regler som gör att kraven för att få sjukersättning inte är lika hårda för en person med några år kvar till ålderspension som för en som har kanske 20 år kvar.

Vi är ett av få länder i västvärlden som inte har en ventil för äldre, framhåller ministern.

Det är, enligt socialförsäkringsministern, angeläget att få fram förslag som kan beslutas före nästa val och före det att den vanliga pensionsåldern höjs 2023. Utredaren ska lämna sina förslag den sista juli 2021.

Tvingas ut

Det är av största vikt för oss att de här förslagen kan hanteras före det att pensionsåldern höjs, problemen finns redan i dag. Relativt många tvingas idag ta ut ålderspensionen tidigare och det gör ju att den pensionen blir lägre senare. En redan låg pension blir ännu lägre, säger Ardalan Shekarabi.

Försäkringskassan larmade redan i november 2017 regeringen om att reglerna är för hårda och tvingar kvar personer med mycket små utsikter till jobb eller bättring i sjukskrivning eller jobbsökande.

Förutom en ventil för äldre ska utredaren syna villkoren för att få sjukersättning och aktivitetsersättning överlag. Det gäller också att göra dem mer begripliga och förutsägbara i fråga om hur studier, bisysslor, arbete eller bidrag påverkar ersättningen.