Statens medieråd har undersökt hur barn och ungdomar uppfattar och tar del av nyheter. Studien visar att etablerade, välkända medier är det som unga har störst förtroende för, berättar Yvonne Andersson, analytiker vid Statens medieråd.

Det syns att man har lärt sig av sin vuxna omgivning, skola eller föräldrar, vilken typ av nyheter som är att lita på. Och kanske är det så att vi i viss mån underskattar barnens förmåga. Farhågor för att ungdomar bara förlitar sig på sociala forum som Flashback finns det inte riktigt fog för i undersökningen, säger hon.

Föräldrar styr

Det är föräldrarnas bakgrund som i stor utsträckning styr. Barn med högutbildade, svenskfödda föräldrar med bra inkomster tar del av nyheter i högre grad än de med föräldrar som är lågutbildade, låginkomsttagare och utlandsfödda.

Skillnader i bakgrund visar sig också när det gäller förtroendet för nyhetsmedier. Förtroendet för Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio är större bland höginkomsttagares barn medan förtroendet för Aftonbladet och Expressen är större bland barn med lågutbildade föräldrar. SVT och TV4 rankas högst oavsett bakgrund.

Vi ser att det finns kopplingar till föräldrarnas härkomst, inkomst och utbildningsnivå, när det gäller både hur barnen tar del av nyheter och i vilken utsträckning man litar på olika nyhetskällor. Det är värt att fundera lite extra över vad det här kan tänkas få för konsekvenser i det långa loppet, säger Yvonne Andersson.

Delar inte nyheter

Undersökningen bekräftar bilden av att unga får sina nyheter från sociala medier, oftast via mobilen. Något som däremot överraskade Yvonne Andersson är att barn och unga är restriktiva när det gäller att dela nyheter i sociala medier. Rädslan för hur de själva framstår eller för att det man delar kan missuppfattas eller att man har missförstått gör att många ungdomar håller tillbaka, tror hon.

Jag tror att det kan vara en förklaring till varför man inte engagerar sig så mycket i det politiska samtalet, kommenterar och debatterar på nyhetssajter – risken att ha fel eller framstå som pinsam rent utav. Den risken har kanske större betydelse än vad jag kanske hade tänkt mig, säger hon.