Vård Region Värmland har fattat beslut om att ta ut en avgift på 5 000 kronor i veckan från dem som inte ser till att deras döda anhöriga begravs i tid, skriver Sveriges Radio Värmland.

Vi har haft fall som legat över två månader, och där Skatteverket och kommunen inte kunnat agera, säger Charlotta Gestblom, verksamhetschef på patologin på Centralsjukhuset i Karlstad, till SR.

Enligt 2012 års begravningslag får det högst gå en månad mellan dödsfall och begravning, med möjlighet till dispens i ytterligare en månad. Under 2018 låg genomsnittet på 22 dagar.

I Karlstad har bårhuset dock ofta problem med överbeläggning.

Vi måste trycka på så att man begraver sina anhöriga. Att avlidna ligger kvar på ett bårhus är inte etiskt försvarbart, säger Charlotta Gestblom till SR.