Olyckan inträffade vid Flemingsberg strax efter klockan sex på morgonen, och all tågtrafik förbi Flemingsberg stoppades. Vid åttatiden återupptogs trafiken igen, om än med vissa följdförseningar.

Stoppet under morgonen påverkade många tåglinjer, bland annat till och från Nyköping. Även pendeltågstrafiken söder om Stockholm påverkades.