Tidningen har vid flera tillfällen skrivit om Nävertorps taxi och dess vd. Vd:n dömdes i höstas till åtta månaders fängelse för bland annat bokföringsbrott och grovt skattebrott.

Vid sidan av detta har vd:n också blivit upptaxerad av Skatteverket. Bakgrunden är att Nävertorps taxi ska ha haft dels oredovisade intäkter på drygt 400 000 kronor, dels att det saknas redovisning för bokförda förluster på 964 000 kronor i bolagets bokföring. Dessa pengar, alltså de oredovisade intäkterna och det förlustavdrag som inte godkänts, ska enligt Skatteverket räknas som beskattningsbar inkomst av tjänst för vd:n.

Förklaringen är att vd:n också varit ägare i bolaget och därmed ska beskattas personligen för de oredovisade intäkterna och förlusterna, om dessa inte har använts för att betala kostnader i bolaget. Genom att göra ett förlustavdrag, som inte har kunnat styrkas, har vd:n haft möjlighet att plocka ut pengar ur bolaget utan att betala skatt för detta, enligt Skatteverket.

Salimovic överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten i Linköping, som nu har kommit med sin dom. Av domen framgår att rätten går på Skatteverkets linje och avslår överklagandet. Därmed står Skatteverkets beslut fast, ett beslut som innebär att vd:n upptaxerats med drygt 1,3 miljoner kronor, och dessutom ska betala skattetillägg på höjningen.

Sultan Salimovic advokat, Göran Landerdahl, säger att han ännu inte har varit i kontakt med sin klient angående förvaltningsrättens dom. Det är därför fortfarande oklart om domen kommer att överklagas eller inte.