Trosa Mellan januari och mars i år har invånare och företagare i Trosa kommun samlat in över 300 kilo matfett med hjälp av en miljötratt.

Det flytande fett som hamnar i avloppen kan på sikt skapa så kallade fettproppar i avloppssystemet som i sin tur kan orsaka stopp och översvämningar. Miljötratten gör det möjligt att på ett enkelt sätt ta hand om det fett som uppkommer vid matlagning och de oljor som bland annat finns i konserver.

Trosa kommun har sedan december 2018 erbjudit gratis miljötrattar till invånarna.

På kommunens hemsida meddelar man att det totalt rör sig om 317 kilo matfett som samlats in under årets första tre månader och att resultatet är högre än vad man räknat med.

Miljötratten finns att hämta gratis på följande platser: Korslöts återvinningscentral, kommunhusets reception och i matbutiker i Trosa och Vagnhärad.