Det var någon gång under våren 2015 som en person i en ledande ställning tog ned omkring 0,8 hektar skog, utan Skogsstyrelsens tillstånd. Därefter har timmer eller flis från skogen sålts vidare.

Lövskogsholmen där gallringen utfördes är klassad som biotopsskyddad. Biotopsskyddade områden är viktiga livsmiljöer för hotade växt- och djurarter. Röjning, gallring och annan avverkning av skog är därför förbjudet i dessa områden.

Nu döms Åda gods till böter på 20 000 kronor för brott mot lagen om handel med timmer och trävaror samt otillåten miljöverksamhet.

Åda gods ligger strax utanför Trosa. Här finns bland annat en herrgård med lantbruk, jaktmark och golfbana.

– Det är bara att acceptera, säger markägaren Michael Isoz, som inte vill kommentera avverkningen ytterligare.