Vagnhäradsbaserade företaget Åkerbergs Trafik AB får fortsätta att köra skolskjutsarna i Trosa kommun i ytterligare fem år. Värdet på avtalet är drygt 28 miljoner kronor.

Åkerbergs Trafik AB har kontrakt på persontransporter i Trosa kommun och fortsätter att ha det under nästa avtalsperiod. Den 14 juni skrev Trosa kommun och Åkerbergs Trafik AB på för den kommande avtalsperioden med start 1 juli 2019.

Avtalet löper på fem år och ger inom ramen Trosa kommun möjlighet att förlänga med valfria perioder, som längst med två år.

Persontransporter innefattar skolskjuts för elever i förskolan, grundskolan och särskolan inom Trosa kommun, skolskjuts för elever i särskolan och för elever med särskilda behov i grundskolan och gymnasieskolan till och från angränsande kommuner och Stockholms län samt trafikledning för avtalad trafik.

Även kompletterande resor exempelvis mellan skolor och vid personal- och skolutflykter ingår i avtalet som är värt drygt 28 miljoner kronor.