Trosa växer och inflyttningen till skärgårdskommunen var i fjol den största hela Sörmland, sett i procent. 3,8 procent växte Trosa med jämfört mot snittet i hela landet som var 1,3.

Länsstyrelsen konstaterar också i sin bostadsmarknadsanalys för 2018 att det behövs fler hyresrätter.

I Trosa lyser nya hyresrätter med sin frånvaro.

Först nästa år kan det bli aktuellt.

Malin Segolsson har stått i bostadskö i Trosa i över tre år. Hon är uppgiven när bostadsläget i skärgårdskommunen kommer på tal.

– Det är odugligt, det borde finnas fler hyresrätter. Trosa växer och blir större, säger hon.

Trosa kommuns bostadsbolag Trobo har 580 lägenheter. Det kan jämföras med till exempel Oxelösund, som har något färre antal invånare, vars kommunala bostadsbolag Kustbostäder hyser 1 200 lägenheter.

Socialdemokraternas nya toppnamn till kommunvalet, Magnus Johansson, har tidigare i SN framfört att kommunen måste fokusera på att bygga små, billiga hyresrätter och attraktiva trygghetsboenden för äldre, som vill sälja sina villor för att bosätta sig i lägenhet.

– Trobo har i dag bland de högsta hyrorna bland allmännyttan i hela riket, sa Magnus Johansson då. Socialdemokraterna i Trosa har tagit beslut på att vi ska verka för att Trobo ska sänka hyrorna till rimligare nivåer. Detta kan uppnås exempelvis genom att bygga solceller och på sätt dra ner de långsiktiga kostnaderna.

Han efterlyste även studentbostäder i Vagnhärad.

Bengt-Eric Sandström (L) sa i samma artikel att det är svårt att sänka standarden på nuvarande lägenhetsbestånd och att det är marknaden som styr var folk vill bo. Men 88 lägenheter är på gång, men har överklagats, fortsatte han.

Malin Segolsson och hennes dotter får fortsätta vänta i enrumslägenheten på 33 kvadratmeter.