Nu är arbetet med att förfina och skapa en parkliknande miljö nere vid hamnbodarna i gång. Grävmaskiner har rullat in och området runt hamnbodarna stängslats av.

Kommunens plan är att i slutet av maj ha skapat en park med olika delar för olika typer av aktiviteter. Bland annat kommer det finnas sittplatser med bord och stolar vid ån, samt gräsytor där det är möjligt att utöva diverse aktiviteter. Det kommer även planteras perenner, träd och anläggas sittdäck i trä.

Trosa kommun har under en tid haft ögonen på hamnen och funderat på hur området kring hamnbodarna, gästhamnen och Trosaån kan utvecklas och förbättras. Med underlag från kommunens förstudie tog teknikkonsultföretaget Tyréns AB fram ett gestaltningsförslag för den nya parken i Trosas hamnområde. Arkitekterna tror att utformningen kan lyfta platsen, som man för tillfället menar är "ganska intetsägande."

– Det är ett så fint läge och vi fick bra medskick från kommunen vad man ville med parken så vi fick inspiration till utformningen snabbt. Skissarbetet gick därför bra och relativt fort, säger landskapsarkitekten Josefine Svensson.

I den detaljerade gestaltningen kompletteras den befintliga lekparken även med parkourbana/klätterleksställning för barn, turkos accentfärg samt konstverk.

– Parken kommer inte bli exakt som förslaget, men den kommer att ha den inriktningen och många av de illustrerade inslagen, har Cecilia Högberg, produktionschef i Trosa kommun, sagt till SN.