Det var den 15 mars i år som händelsen inträffade på ungdomshemmet, där den misstänkte tonåringen var tvångsintagen enligt LVU (Lagen om Vård av Unga).

Den anställde försökte upprätthålla ordningen, och ingrep mot den unge – som i sin tur ska ha tagit en trälist försedd med skruv, och slagit i huvudet på den anställde.

Enligt åtalet vållade slaget en sårskada och smärta, och bedöms som grovt och av "allvarligt slag och särskilt farlig art".

Det misstänkta brottet uppstod i samband med Arbetsmiljöverket..

Åtalet är baserat på vittnesuppgifter och förhör med den misstänkte.

Maxstraffet för grovt våld mot tjänsteman är fyra års fängelse.