Att leda om trafikanter från dubbelfilig motorväg till en enfilig väg är inte det lättaste, om det ska bli säkert och smidigt både för trafikanter och vägarbetare. Det vet Jacob Linder och Hasse Nurisalo som jobbar på Saferoad, underentreprenörer till Trafikverket, och som sköter allt vid en omläggning av vägbanan.

Trafikverket har regler om hur en överledning ska vara utformad och när under dygnet den får tas i bruk.

– Det är en konst i sig att lägga om till enkelfiler på motorväg. Vi måste sätta upp barriärer i form av betongklumpar för att inte bilisterna ska kunna köra in i motsatta körriktningen. Då blir det automatiskt som en chikan i båda öppningarna så att man får ner trafikens hastighet. Men den ska redan vara låg här eftersom vi har lett in trafiken i ett körfält redan tidigare, säger Jakob Linder.

Artikelbild

| Över 400 sergenter används för att leda trafiken rätt. Jacob Linder och Hasse Nurisalo lastar bilen.

Och det går åt en hel del skyltning för att upplysa trafikanterna om hur de ska uppträda i trafiken. Till sin hjälp har Saferoad över 850 skyltar, var av 400 så kallade sergeanter, en typ av sidomarkeringsskärmar.

– Vårt viktigaste mål är att värna om trafikanternas säkerhet vid en sådan här avstängning och att beläggningsarbetarna kan jobba på ett säkert sätt, säger Jakob Linder

Men en del trafikanter tycker att omläggningen av motorvägen är ett störningsmoment.

– Det är väldigt tråkigt eftersom att vi försöker att göra en så optimal trafiklösning som möjligt både för trafikanterna och arbetarnas skull, säger Jakob Linder.