Youth aware of mental health, YAM är ett program som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar bland högstadieelever. Programmet innehåller både föreläsningar och rollspel, där eleverna får öva på att agera i dilemmasituationer.

SN besökte Tomtaklintskolan då åttorna just genomgått den första delen av programmet. YAM är en viktig och välkommen nyhet, tycker kompisarna Klara Alfredsson, Juliana Watts och Ella Littorin.

– Det var bra att första föreläsningen var riktat mot stress, om man hade pratat om självmordstankar direkt så hade nog inte så många tagit det till sig. Det viktigaste var att få en inblick i att alla mår dåligt någon gång, det är inget att skämmas för, säger Ella Littorin.

– Jag hade haft svårt att relatera till det eftersom jag inte känner någon som mår så dåligt. För mig var det här om stress inte så mycket nytt, vi pratar om sådana saker hemma vid middagsbordet. Men jag tycker det är jättebra att alla får prata om det i skolan, man vet ju inte hur folk har det hemma, säger Klara Alfredsson.

Även om det numera inte är tabu att prata om att man mår psykiskt dåligt i det offentliga rummet är det viktigt att kunna prata med människor direkt, tycker de.

– På sociala medier är många väldigt öppna. Men det är viktigt att kunna prata med varandra direkt även när man mår dåligt. Då känner man sig ofta ensam, säger Juliana Watts.

Tjejerna är nöjda med programmet, men tycker att det gärna kunde varit lite tidigare på terminen, så de haft nytta av hur stress kan hanteras innan slutproven.

– Samtidigt är det bra att få göra något viktigt sista veckorna innan sommarlovet. Jag är med i elevrådet och jobbar på att få till föreläsningar utanför skoltid, så det här kan ju vara något att gå vidare med. Förut har vi haft föreläsning om HBTQ, säger Ella Littorin.

På Tomtaklintskolan är det Eemelie Trinde, skolkurator på Vitalis-och Kyrskolan och Ann Koerning skolsköterska på Fornbyskolan som håller utbildningen. YAM-instruktörer ska inte hålla utbildningen på sin egen skola, för att eleverna ska känna sig fria.

– Vi går också in med ett öppet sinne när vi inte känner eleverna, så det är bra för alla, både när det gäller elevernas integritet och förutfattade meningar, säger Eemelie Trinde.