Som tidningen berättat tidigare fick företaget Trosa Naturdesign, som har ett 20-tal brukare med hemtjänst i Trosa, avslag från IVO. Nu står det klart även Wonabee, som har ungefär lika många brukare som Naturdesign, nekas tillstånd att bedriva hemtjänst i kommunen.

– Vi har skickat in en överklagan. Jag har goda förhoppningar om att den ska gå igenom, det har även vår advokat, säger Werner Heurlin som driver Wonabee.

Skälet till att IVO nekar tillstånd är enligt beslutet att företaget flera gånger de senaste åren har fått förseningsavgifter från Skatteverket, efter att moms och arbetsgivaravgifter inte betalats in i tid. Enligt Wonabee har detta skötts av en redovisningsbyrå, som också betalat förseningsavgifterna.

– Vi har inte ens vetat om det här. Vi har bedrivit hemtjänst i Trosa i tolv år och aldrig haft en enda anmärkning, då känns det här lite felaktigt.

Har ni bytt redovisningsbyrå nu?

– Ja, vi har ny revisor och ny redovisningsbyrå, säger Werner Heurlin.

Omständigheten att en extern byrå skött Wonabees skatter framgår i IVO:s beslut. Men myndigheten menar ändå att ägaren inte uppfyller kraven på lämplighet, som infördes förra året.

"Att bolagen anlitat ett auktoriserat redovisningsföretag förtar inte företrädarnas ansvar för bolagets skyldigheter gentemot det allmänna", skriver IVO.

Wonabees hemtjänstverksamhet fortsätter som vanligt fram till att ärendet avgjorts i förvaltningsrätten.