SN har rapporterat om att båtägare inte kunnat åka in och tvätta rent sina båtar i sommar med den båtbottenbottentvätt som finns i gästhamnen. Men under torsdagen kommer tvätten att vara i drift från klockan 09.30 till 15.30.

– Tvätten kommer i alla fall vara öppen under torsdagen, säger Ulf Hagstedt, teknisk chef på Trosa kommun.

Enligt Trosa kommun har tvätten på grund av bemanningssvårigheter hos entreprenören Boatwasher inte kunnat hållas öppen under sommaren. Detta samtidigt som Trosa kommun haft stora svårigheter att själva hitta utbildad personal inom området. Flera båtägare har framfört klagomål till kommunen eftersom båtbottentvätten varit stängd under den mest intensiva båtsäsongen. Frågan är vad som nu kommer att hända nu med båtbottentvätten.

– Vi siktar på fler tillfälliga öppethållandedatum och från och med vecka 32 mer permanent resten av säsongen, säger Ulf Hagstedt.

Alliansen i Trosa vill avsätta en miljon kronor för en ny båtbottentvätt i Trosa gästhamn till nästa säsong eftersom man menar att den gamla har tjänat ut. Tvätten förhindrar att havstulpaner och alger växer fast på båtarnas skrov, samt att miljöfarliga gifter sprids i vattnet.