Under våren väntas regeringen fatta beslut i tillåtlighetsprövningen. Där avgörs om Ostlänken får byggas enligt miljölagstiftningen. Det är i den ansökan som Trafikverket har kompletterat med bland annat nya uppgifter om Tullgarn och Trosaåns dalgång.

Regeringen ska också fatta beslut om var stationen vid Skavsta ska placeras, samt om snabbjärnvägen ska byggas för 250 eller 320 kilometer i timmen som högsta hastighet för tågen.

Ett samråd för den nya sträckningen planeras till början av 2019, men Trafikverket undersöker om det är möjligt att tidigarelägga samrådet något.

Själva bygget av Ostlänken genom Trosa kommun kan sätta i gång tidigast 2020.